Overslaan en naar de inhoud gaan

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij waar nodig uw persoonlijke gegevens. Deze worden door ons verwerkt voor de doeleinden waarvoor we uw gegevens nodig hebben. Omdat wij net zoals u belang hechten aan deze gegevens, doen wij er dan ook alles aan om ze veilig te bewaren en u op de hoogte te houden waarvoor we uw gegevens willen  gebruiken. Indien u hierover vragen hebt of indien er iets niet duidelijk is, neem dan gerust contact op via info@eeantwerpen.be

BEDRIJFSGEGEVENS

ECHELLE ANTWERPEN
Pareinpark 29 B1
9120 BEVEREN

WELKE PERSOONSGEGEVENS HOUDEN WE VAN U BIJ?

Op het contactformulier van onze website vragen we uw familienaam, voornaam, telefoonnummer en e-mailadres.
Bij het aanvragen van een gratis offerte vragen we uw voornaam, familienaam, adres, telefoonnummer/gsm-nummer, e-mailadres en  alle gegevens van het werfadres.

WAAROM VERZAMELEN WE DEZE PERSOONSGEGEVENS VAN U?

Via ons contactformulier verzamelen we uw persoonsgegevens (zie hierboven). Dit zorgt ervoor dat we weten wie ons via de website probeert te contacteren. Hierdoor beschikken we over de nodige gegevens om een antwoord te formuleren op uw vraag.
Via ons gratis offerte formulier verzamelen we uw persoonsgegevens (zie hierboven). Dit zorgt ervoor dat we weten wie ons via de website probeert te contacteren. Hierdoor beschikken we over de nodige gegevens om een antwoord te formuleren op uw offerteaanvraag.
Uw IP-adres verzamelen we om ervoor te zorgen dat we na kunnen gaan wie onze website bezoekt. Zodat we een profiel kunnen vormen van onze bezoeker en uw ervaring op de website kunnen verbeteren.

HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang het nodig is om aan de doeleinden van onze verwerkingen te voldoen. Tenzij er wettelijk een langere bewaartermijn is vereist of toegelaten.

HOE ZORGEN WIJ VOOR DE BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS?

Wij nemen de veiligheid van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Daarom maken wij gebruik van diverse technische en organisatorische maatregelen, om zo uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. Zo bewaren wij persoonlijke gegevens die u met ons deelt op computersystemen die beperkte toegang hebben en steeds beveiligd zijn met wachtwoorden.
Geen enkel beveiligingssysteem is gegarandeerd 100% veilig. We kunnen daarom de veiligheid van uw gegevens niet op absolute wijze garanderen. Wij aanvaarden geen  aansprakelijkheid voor ongeautoriseerde toegang daartoe. Door onze diensten te gebruiken of door gegevens aan ons te verstrekken langs andere weg, stemt u ermee in dat we elektronisch met u kunnen communiceren over beveiligings-, privacy- en beheerproblemen in verband met uw gebruik van onze dienste
Het is uw verantwoordelijkheid om het wachtwoord dat wordt gebruikt om uw accounts en persoonsgegevens te beschermen en geheim te houden. Als u een computer deelt met anderen, dient u uit te loggen voordat u ons platform verlaat om de toegang tot uw gegevens te beschermen tegen toegang door latere gebruikers.

UW SURFGEDRAG OP ONZE WEBSITE

Het bezoek van een gebruiker op onze website leert ons enorm veel over wat gebruikers zoals u belangrijk vinden. Vandaar ook dat wij anonieme of geaggregeerde gegevens kunnen verzamelen, zoals browser type, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u op onze website terecht bent gekomen, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers. De gegevens die ECHELLE ANTWERPEN hier bijhoudt, worden op een louter anonieme wijze bijgehouden zonder dat een identificatie ooit nog mogelijk is.
Wat zijn de rechten waarop u zich kan beroepen?

  • U hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonlijke gegevens te laten verwijderen of verbeteren. Als u van mening bent dat informatie die wij over u hebben onvolledig, onjuist, ongepast of verouderd is, laat het ons dan weten. Voor andere zaken vindt u onze contactgegevens onderaan dit document. We zullen deze informatie vervolgens binnen de wettelijk vastgestelde termijnen zo nodig aanpassen of verwijderen.
  • U hebt het recht te weten welke persoonlijke gegevens wij over u hebben opgeslagen.
  • U hebt het recht om u kosteloos te verzetten tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor doeleinden van direct marketing. U kan tevens uw toestemming om per e-mail commerciële communicaties te ontvangen intrekken na ontvangst van de e-mail.
  • U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indien er een inbreuk gepleegd is op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Indien u gebruik wenst te maken van deze rechten vragen wij u ons een e-mail te versturen op info@eeantwerpen.be. Wij gaan vervolgens onmiddellijk aan de slag om het nodige te doen. Om ervoor te zorgen dat niet zomaar iedereen uw gegevens kan opvragen, vragen wij u bij elk verzoek een bewijs van identiteit af te leveren.

HEB JE KLACHTEN?

Bij klachten of indien u het gevoel hebt dat uw rechten geschonden worden, kan u hiervoor steeds terecht bij de Europese Privacycommissie: https://www.privacycommission.be/nl

CONTACTGEGEVENS

ECHELLE ANTWERPEN
Pareinpark 29 B1
9120 Beveren
info@eeantwerpen.be

Facebook Pinterest