Overslaan en naar de inhoud gaan

Ankerpunten en
Leeflijn(-systeem)

Horizontale valbeveiliging EN795:

ankerpunt(-en), leeflijn(-systeem)

Ankerpunten zijn onderdeel van een valbeveiligingssysteem en dienen gebruikt te worden in combinatie met een harnas en een verbindingsmiddel. Het is de goedkoopste manier om daken te beveiligen en kunnen door één of meerdere personen, afhankelijk van het type en de fabrikant gebruikt worden.

Het gebruik van een harnas en een verbindingsmiddel (een energie absorberende verbindingslijn of een valstopapparaat) is noodzakelijk. Het verbindingsmiddel zal ervoor zorgen dat bij een val de krachten op het lichaam van de gebruiker en het ankerpunt worden beperkt zodat deze kleiner zijn dan 6kN. Dit zijn PBM’s (Persoonlijke Bescherming Middel) die minimaal 1 x per jaar door een Externe dienst voor Technische Controle dienen gekeurd te worden

Ankerpunten kunnen ook gebruikt worden als bevestigingspunt voor mobiele leeflijnen of onderdeel uitmaken van een vast leeflijnsysteem en dienen (afhankelijk van de fabrikant) periodiek gecontroleerd te worden door een door de fabrikant opgeleid persoon .

Er zijn verschillende types horizontale ankerpunten A, B, C, D en E beschikbaar en zij vallen alle onder de norm EN795 (1 gebruiker) en CEN/TS 16415 (meerdere gebruikers)

Type EN795 A: vast ankerpunt dat d.m.v. een bevestigingsmiddel (mechanisch anker, chemische bevestiging,…) aan een solide structuur zoals dak, gevel, plafond,… bevestigd wordt

Type EN795 B: Mobiel ankerpunt dat na gebruik wordt weggenomen (v.b. driepoot, bandlus,...). Verplichte jaarlijkse controle door een Externe Dienst voor Technische Controle.

Type EN795 C: Kabelsysteem (flexibel leeflijnsysteem) waarbij gebruiker d.m.v. een glijanker of musketon wordt beveiligd.

Type EN795 D: Railsysteem (star leeflijnsysteem) waarbij gebruiker d.m.v. een loopwagen wordt beveiligd.

Type EN795 E: Doodgewichtankers die door hun eigengewicht en wrijving werken en niet bevestigd dienen te worden aan de dak structuur . M.a.w. er is geen perforatie van de dakbedekking. Deze zijn enkel geschikt voor daken met een maximale helling van 5°, de ankerpunten dienen minimaal 2.5m van de dakrand te liggen

Verticale valbeveiliging EN353

Om zich verticaal te verplaatsen of te werken op hoogte kan men gebruik maken van het flexibele leeflijnsysteem met kabel of het starre leeflijnsysteem met rail van Echelle Europeenne

Het is het ideale systeem om comfortabel en conform EN353 te werken op ladders, elektriciteitsmasten, windturbines, gevels,...en dit zonder ongewenste remwerking.

Welk ankerpunt kiezen

Bij het kiezen van het type type valbeveiligingssysteem dien je rekening te houden met de vrije hoogte van het gebouw (of de structuur waarop de valbeveiliging dient te worden geplaatst) en  de lengte van het verbindingsmiddel, de extra lengte van de verbindingslijn die vrijkomt na het opvangen van de val en de verplichte vrije ruimte.

Neem geen risico en laat je bijstaan door het vrijblijvende professioneel advies van onze opgeleide technisch verantwoordelijken. 

Heeft u vragen of wenst u vrijblijvend
info voor uw project?

Contacteer ons

Facebook Pinterest